Kecapi

Kegembiraan yang intim, kesenangan dalam kesendirian dan pengobatan.