Semut

Semut dalam mimpi melambangkan kerja yang terorganisir dan proaktif. Jika semut menyerbu rumah Anda, kerumunan orang akan membuat sedikit gangguan. Jika semut menyerang tubuh Anda, itu meramalkan kecelakaan atau penyakit.